Kursy Unijne

Agnieszka Kułaczkowska School of English informuje, że realizuje projekt „Kursy języka angielskiego dla mieszkańców powiatu poznańskiego i miasta Poznań”, nr: RPWP.08.02.00-30-0068/15, w ramach Działania 8.2 (Uczenie się przez całe życie), Oś Priorytetowa 8 (Edukacja) Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu:01.02.2016-31.12.2017.
Wartość projektu: 536 120,35 zł
Dofinansowanie projektu z UE : 482 507,35 zł

Cel i efekt projektu: Nabycie kompetencji językowych na pełnym poziomie A przez min. 90% spośród 240 uczestników projektu. Cel ten przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego dla działania 8.2 wg UWRPO i WRPO2014+ i jest z nim spójny, poprzez nabycie nowych kompetencji językowych mieszkańców Wielkopolski.

Biuro projektu: ul. Klonowa 22, Gruszczyn, 62-006 Kobylnica
Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się w zakładce "Do pobrania".


Informujemy, że 13.10 zajęcia grupy A2 w Kostrzynie zostają odwołane, gdyż szkoła jest zamknięta (termin odrobienia zajęć zostanie ustalony wspólnie z grupą). Z tego samego powodu zajęcia z grupą A1 zostają przeniesione do Jerzykowa, ul. Sosnowa 3.


HARMONOGRAM ZAJĘĆ - zobacz

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY

Więcej w tej kategorii: « Dokumenty do pobrania