RODO

Szanowni Państwo,
zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Agnieszka Kułaczkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Kułaczkowska School of English, z siedzibą w Jerzykowie (62-007), ul. Sosnowa 3, NIP: 777-185-65-24. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie pod ww. adresem, poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem 607268486;
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), dla wykonania przez Administratora ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne, w tym przepisy podatkowe i z zakresu rachunkowości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, to jest w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności prowadzenia bieżącej komunikacji, zapewnienia bezpieczeństwa informacji, ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach marketingowych, w szczególności w zakresie przesyłania informacji o usługach Administratora drogą elektroniczną na wskazany przez Państwa adres e-mail lub za pośrednictwem urządzeń telefonicznych (podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych będzie wyłącznie Państwa dobrowolna zgoda, pod warunkiem, że ta zgoda została nam udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie będą przetwarzane w celach marketingowych);
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy dot. świadczenia usług związanych ze szkoleniem językowym (z wyjątkiem zgody dot. marketingu – podanie danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne);
 4. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione upoważnionym pracownikom/współpracownikom Administratora, podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić Państwa dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji zawartej z Państwem umowy, a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług (na podstawie umowy zawartej z Administratorem);
 5. Państwa dane będą przetwarzane przez następujący okres:
  a) celem wykonania umowy/ umów – do momentu jej/ich rozwiązania bądź wygaśnięcia, a także po jej zakończeniu w celu dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych;
  b) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń bądź wniesienia sprzeciwu;
  c) celem wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  d) w celach marketingowych – do momentu wycofania udzielonej nam zgody.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 8. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawienia, uzupełnienia), ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych. O ile przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma możliwość cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem. W tym celu prosimy o kontakt z Administratorem (dane podane w punkcie 1 powyżej);
 9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Więcej w tej kategorii: « Egzaminy w projekcie